Twój butik

Najgorętsze trendy

Zaproszenia na ślub – co wypada wiedzieć?

images
Rozsyłanie zaproszeń na ślub posiada długą tradycję, którą można liczyć aż od Średniowiecza. Bezdyskusyjny jest fakt, że większość mieszkańców ówczesnego świata nie umiała pisać, stąd też pisemne zaproszenia ślubne były domeną szlachty.
Niewykształconych mieszkańców najczęściej informowano ustnie poprzez gońców i heroldów. W zwyczajach wiejskich przyszła mężatka zapraszała na zamążpójście i wesele bezpośrednio. Wieloletni monopol klas wyższych w tworzeniu zaproszeń ślubnych sprawił, że do dziś dnia obowiązują pewne rygorystyczne zasady ich tworzenia.

Twoja-Galeria.eu z Warszawy

Jak wiadomo język francuski przez trzy stulecia (od panowania Króla Słońce) używany był chętnie przez elity. Szlachta wielu krajów władała nim biegle, tak jak niegdyś językiem łacińskim. Francuski wpasował się do wielu dziedzin życia, w tym do dyplomacji i sztuki epistolarnej. Nie zaskakuje więc fakt, że do dziś na zaproszeniu ślubnym pisze się na końcu cztery literki: R. S. V. P.. Często ludzie nie wiedzą, cóż ten skrót znaczy i po co się go tam zapisuje. Wszystkim zainteresowanym wyjaśniam: oznacza on francuskie zdanie „respondez s’il vous plait”, czyli „proszę odpowiedzieć”. Obok wypada zamieścić dane kontaktowe, których zaproszona osoba ma użyć, by zaakceptować lub odrzucić zaproszenie.

Obok umieszczenia francuskiego skrótowca, należy zaproszenia na ślub pisać w trzeciej osobie (to znaczy np. „Zaprasza się”). Często jednak odchodzi się od tej zasady, używając mniej formalne zwroty w pierwszej osobie („Serdecznie zapraszamy” itp.). Do powszechnych zasad zalicza się również stosowne wyprzedzenie – zaproszenia na ślub należy dostarczyć na 60-90 dni przed jego datą. Wypada pamiętać również o poprawnej gramatyce, ortografii i zwięzłości informacji. Dobra karta z zaproszeniem powinna być nie za długa i rzeczowa. W kwestii estetyki od lat panuje trend, by kreację jej powierzać pracowniom artystycznym. Dzięki temu każde zaproszenie na ślub stanie się wyjątkowym dziełem sztuki.